مشخصات فردی و زندگینامه
نام:كيوان
نام خانوادگی:ملكي
نخصص ها:فقه و اصول ، امامت و مهدویت ، ادبیات عرب

زندگی نامه

متولد آغ از 15 سالگی مشغول دروس حوزوی بودم ومفتخرم که درنجف اشرف تحصیل می کنم

اساتیدم :آیت الله مجاهدسید یاسین موسوی دام ظله ازشاگردان آیت الله العظمی سیدمحمدباقر صدر
آیت الله دریاباری از اساتید بزرگ وکمنام حوزه علمیه قم 
آیت الله بنابی مدیر حوزه واستاد اخلاق